Piec SAS GRO-ECO 29 kW

Piec SAS GRO-ECO 29 kW
Piec SAS GRO-ECO jest urządze­niem nowoczes­nym, w pełni automaty­cznym, wielodobowym, w którym obsługa sprowad­zona jest do min­i­mum. Jest on niskotem­per­atur­owym kotłem c.o. wyposażonym w układ automaty­cznego nawęglania komory paleniskowej. Jego kon­strukcja przys­tosowana została do wysokoe­fek­ty­wnego spala­nia węgla kami­en­nego sorty­mentu groszek.

Cena kat­a­l­o­gowa: 10.200,00 zł
cena 9.550,00 zł
Oszczędzasz: 650,00 zł

więcej.…

Opublikowano KOTŁY SAS, Piece do ogrzewania powierzchni powyżej 200m2, Polecane produkty | Otagowano , , , , , , , | Możliwość komentowania Piec SAS GRO-ECO 29 kW została wyłączona

Piec SAS GRO-ECO 23 kW

Piec SAS GRO-ECO 23 kWPiec SAS GRO-ECO jest urządze­niem nowoczes­nym, w pełni automaty­cznym, wielodobowym, w którym obsługa sprowad­zona jest do min­i­mum. Jest on niskotem­per­atur­owym kotłem c.o. wyposażonym w układ automaty­cznego nawęglania komory paleniskowej. Jego kon­strukcja przys­tosowana została do wysokoe­fek­ty­wnego spala­nia węgla kami­en­nego sorty­mentu groszek.

Cena kat­a­l­o­gowa: 9.400,00 zł
cena 8.670,00 zł
Oszczędzasz: 730,00 zł

więcej.…

Opublikowano KOTŁY SAS, Piece do ogrzewania powierzchni powyżej 200m2, Polecane produkty | Otagowano , , , , , , | Możliwość komentowania Piec SAS GRO-ECO 23 kW została wyłączona

Piec SAS ECO 23 kW

Piec SAS ECO 23 kWPiec SAS ECO jest urządze­niem nowoczes­nym, wielodobowym, w pełni automaty­cznym, w którym obsługa sprowad­zona jest do min­i­mum. Jest on niskotem­per­atur­owym, kotłem c.o. przys­tosowanym do wysokoe­fek­ty­wnego spala­nia węgla kami­en­nego sorty­mentu miał (klasy 25/9) o wilgo­t­ności max. do 20% lub wegla kami­en­nego sorty­mentu groszek (nazwa hand­lowa eko-groszek).

Cena kat­a­l­o­gowa: 9.100,00 zł
cena 8.570,00 zł
Oszczędzasz: 530,00 zł

więcej.…

Opublikowano KOTŁY SAS, Piece do ogrzewania powierzchni powyżej 200m2, Polecane produkty | Otagowano , , , , , , , | Możliwość komentowania Piec SAS ECO 23 kW została wyłączona

Piec SAS NWG 12,5 kW

Piec SAS NWG 12,5 kW

Piec grzew­czy węglowy typu SAS NWG o nowoczes­nej kon­strukcji jest urządze­niem cieplnym o dol­nym spala­niu paliw stałych i trzy­cią­gowym układzie komór spali­nowych. Piece te wyko­nane są z blachy stalowej kon­strukcji spawanej*.
Niedo­puszczalne jest spale­nie mate­ri­ałów z tworzyw sztucznych. Zanieczyszcze­nie powierzchni wymi­en­nika prowadzi do obniże­nia sprawności kotła i pogorszenia pro­cesu spala­nia. Zabra­nia się stosowa­nia mate­ri­ałów łatwopal­nych (np. benzyna,nafta, roz­puszczal­nik) do roz­pala­nia kotła, może to przy­czynić się do pow­sta­nia pożaru lub wybuchu.
Cena kat­a­l­o­gowa: 2.550,00 zł
cena 2.320,00 zł
Oszczędzasz: 230,00 zł

więcej.…

Opublikowano KOTŁY SAS, Piece do ogrzewania powierzchni do 140m2, Polecane produkty | Otagowano , , , , , , , , | Możliwość komentowania Piec SAS NWG 12,5 kW została wyłączona

Piec SAS NWT 12,5 kW

nwt.jpg.thumb_151x250

Piec grzew­czy węglowy typu SAS NWT wyposażony w sterownik mikro­pro­ce­sorowy i wenty­la­tor nad­mu­chowy jest urządze­niem nowoczes­nej kon­strukcji o dol­nym spala­niu paliw stałych i trzy­cią­gowym układzie komór spalinowych.
Piec Sas NWT wyko­nany jest z blachy stalowej kon­strukcji spawanej.
Niedo­puszczalne jest spalanie mate­ri­ałów z tworzyw sztucznych, spalanie ich może doprowadzić do zatka­nia otworów dys­try­bucji powi­etrza. Zanieczyszcze­nie powierzchni wymi­en­nika prowadzi do obniże­nia sprawności kotła i pogorszenia pro­cesu spala­nia. Zabra­nia się stosowa­nia mate­ri­ałów łatwopal­nych (np. ben­zyna, nafta, roz­puszczal­nik) do roz­pala­nia kotła, może to przy­czynić się do pow­sta­nia pożaru lub wybuchu.
Cena kat­a­l­o­gowa: 3.700,00 zł
cena 3.230,00 zł
Oszczędzasz: 470,00 zł

więcej.…

Opublikowano KOTŁY SAS, Oferta, Piece do ogrzewania powierzchni do 140m2, Polecane produkty | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Piec SAS NWT 12,5 kW została wyłączona